Hainingba song lyrics

Hainingba song lyrics, Manipuri song lyrics

Hainingba song lyrics

Start with Male Voice

🎤

Uhallo nungshibi maithongdo    

Haiphettangga noklammu  

Mitmangsida leplo tuminna       

Mitkupmatang nungshina yengjage 

Female Voice 🎤

Hainingba waheita khanlaga 

Haihouge enakta leiringei

Ngairiye nangtabu Eina nungshijanaba nanga

Duet Song start 🎤

Hainingba kayado haijahounaba

Phongningba kayasu lemhoudanaba

Senglaba thamoigi panthung anise

Pukning wakhal tinnahanlasi

♫ ♪ ♭ ♭ ♬ ♫ 🎤 🎶

Female voice 🎤

Nangbu khanbana ethou oire

Nungshi manglanda lupchage

Nangbu eigi oijage

Sennajei mitkup khuding

Awa meisa langlasu

Lepchage namangda momon minokka loinana

Nungshi nangidamak …………….

Female Voice 🎤

Kanlaba nangi nungshi mayaini

Ningai chaobi nangi natoududa

Thamoise eigi lupkhrabani

Nangi nungshibada….

Khongthang khuding punshigi

Chatminnashi nangtaga

♫ ♪ ♭ ♭ ♬ ♫ 🎤 🎶

Female Voice 🎤 🎶

Penjare thamoi eigiIkhutse paiduna pubiro

Nungshiba nangi panthungduda

Awaba kaya laklasu 

Nangna khutsamnaduna

Nungshi maikei khuding

Puriba makhei yajare

Male Voice 🎤 🎶

Hainingba kayado haijahounaba…….

haijahounaba……….(Background female voice 🎤 🎶)

Phongningba kayasu lemhoudanaba……

lemhoudanaba……….(Background female voice 🎤 🎶)

Sengla thamoigi panthung anise

Pukning wakhal tinnahanlasi

Duet Song 🎤 🎶

Hainingba kayado haijahounaba

Phongningba kayasu lemhoudanaba

Sengla thamoigi panthung anise

Pukning wakhal tinnahanlase….

Hainingba song lyrics Ends here….

Lyrics: Abung Wai

Singer: Aj Maisnam and Sangeeta

You can also watch the full video on Youtube

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top